1 thèse soutenue dans l'établissement de cotutelle Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Universitat de Barcelona (Espagne)