Abdoulaye El Hadji Gamatié a rédigé la thèse suivante :


Abdoulaye El Hadji Gamatié a dirigé les 2 thèses suivantes :


Abdoulaye El Hadji Gamatié a été rapporteur des 3 thèses suivantes :


Abdoulaye El Hadji Gamatié a été membre de jury des 3 thèses suivantes :